DIGIMAT, s.r.o.

iKelp Elcom pokladňa

Výhody softvérového riešenia iKelp Elcom Pokladňa

 • Prakticky neobmedzený počet tovarov (PLU)
 • Komfortné ovládanie a zobrazenie informácií
 • Podstatne širšie možnosti funkcií
 • Agenda zákazníkov, štatistiky a história predaja
 • Prepracovaný obchodný aj reštauračný režim
 • Podpora zariadení podľa nového fiškálneho zákona č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení

Do akých prevádzok je toto riešenie vhodné?
 • Reštaurácie a pohostinstvá
 • Bary a kaviarne
 • Obchody s textilom
 • Malé supermarkety
 • Všade, kde očakávate viac ako len funkcie bežnej registračnej pokladnice
Optimalizované dotykové ovládanie                                                   
 • Jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie
 • Optimalizované pre dotykové obrazovky
 • Posun v položkách pohybom prsta
 • Ovládanie aj klávesnicou
Reštauračný režim
 • Otvorené účty
 • Účtovania na jednotlivé stoly alebo miestnosti
 • Dizajnovanie miestností a rozloženia stolov
 • Rozúčtovanie položiek na doklade viacerým osobám
 • Presun dokladu na iný stôl
 • Prihlasovanie pokladníkov
Rýchle voľby
 • Definovanie najčastejšie účtovaných tovarov
 • Výber podľa skupín
 • Hierarchická kategorizácia - skupiny, podskupiny, ...
 • Zúžené zobrazenie, alebo zobrazenie po celej šírke obrazovky
 
Ukončenie predaja a spôsoby platby
 • Podpora rôznych druhov platidiel: hotovosť, kredit, šek, ...
 • Preddefinované často používane hodnoty bankoviek/mincí a šekov
 • Čiastkové a kombinované platby
Položky dokladu
 • Zobrazenie priradenej osoby, kód a názov tovaru, zľava, množstvo a cena
 • Dodatočná úprava zľavy, množstva a ceny tovaru
 • Presun položky na inú osobu
 • Odobratie poslednej alebo vybranej položky
Uzávierky a štatistiky
 • Detailné a prehľadné finančné informácie
 • Uzávierky podľa platidiel (hotovosť, kredit, šek, ...)
 • Vklady a výbery
 • Rozdelenie podľa pokladníkov
 • Štatistiky a história predaja
Adresár kontaktov
 • Zákaznícke karty
 • Prideľovanie zliav alebo cenových hladín
 • Štatistiky obratov